ПОТПИСАН УГОВОР У ЦИЉУ ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУЧНОГ СТВАРАЛАШТВА

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић потписао је 8. фебруара 2017. године са представницима пет високих школа струковних студија Споразум о сарадњи у циљу популаризације научног стваралаштва на високим школама у Војводини, као и Уговор о суфинансирању приступа бази података Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН ), преко Академске мреже Србије.

Уговор је испред Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера потписала вд директор др Надежда Родић.

НЕРАДАН ДАН

Обавештавају се сви запослени и студенти да је петак, 17. фебруар 2017. године нерадан дан и да ће школа тог дана бити затворена.

в.д. директор
Др Надежда Родић

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА НАУЧНИ КАРТОН РАДНИКА

Сви научни радници са наше установе који имају отворен картон научног радника потребно је да изврше корекције у свом научном картону до 20. фебруара у складу са ДОПИСОМ покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Previous
Next

Последње вести Погледајте последње новости и промене

Квантитативни подаци Квантитативни подаци везани за студије

2 сем. трајање специјалистичких студија

6 сем. трајање основних струковних студија

180 ЕСПБ основне струковне студије

60 ЕСПБ специјалистичке студије
vsovsu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА, СУБОТИЦА