Аеробик - ФСФВ Београд

Посетите нашу Google+ фото галерију (Google+ линк се налази на дну стране), како би видели све фотографије.

Посета Будимпешти

Фотографије можете погледати кликом ОВДЕ.

Постаните ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице је једина државна високошколска установа у Србији која је овлашћена за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања односно звања и то решењем Министарства омладине и спорта из Београда број 601-00-4/2011-03 од 16.01.2012. године.

Previous
Next

Старт Почните овде

Образовање Васпитача

Основне струковне студије за образовање васпитача.

Образовање Тренера

Основне струковне студије за образовање спортских тренера.

Специјалистичке студије

Наставите школовање након завршених основних студија, и бирајте између 4 специјалистичка смера.

Оперативни тренер

Информације за студје, за звање "Оперативни тренер"

Дошколавање

Дошколавање за студенте који су завршили студије по старом плану и програму.

Квантитативни подаци Квантитативни подаци везани за студије

2 сем. трајање специјалистичких студија

6 сем. трајање основних струковних студија

180 ЕСПБ основне струковне студије

60 ЕСПБ специјалистичке студије
vsovsu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА, СУБОТИЦА