ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2015/2016.

Фотографије можете погледати кликом ОВДЕ.

КОНКУРС - ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

КОНКУРС ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРЕНЕРЕ

КЛИК ОВДЕ

Конференција у Резову - Пољска

Фотографије можете погледати кликом ОВДЕ.

Нови акредитовани програм за струковне медицинске сестре

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице је акредитовала, и добила дозволу за рад за основни студијски програм за струковну медицинску сестру. Први уписни рок студената на овај студијски програм биће у септембру 2015. године. Примамо 56 кандидата и пријемни испит се полаже из биологије. Све детаљније информације објавићемо на нашем сајту у августу месецу.

Насловна страна часописа World Journal of Clinical Cases

Насловна страна медицинског часописа World Journal of Clinical Cases издавачке куће Baishideng Publishing Group у коме је др сци. мед. Момчило Павловић, професор на ВСОВСУ, члан уређивачког одбора и рецезент часописа. Проф. Момчило Павловић је такође рецезент и других међународних часописа-World Journal of Gastroenetrology... опширније

Постаните ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице је једина државна високошколска установа у Србији која је овлашћена за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања односно звања и то решењем Министарства омладине и спорта из Београда број 601-00-4/2011-03 од 16.01.2012. године.

Previous
Next

Квантитативни подаци Квантитативни подаци везани за студије

2 сем. трајање специјалистичких студија

6 сем. трајање основних струковних студија

180 ЕСПБ основне струковне студије

60 ЕСПБ специјалистичке студије
vsovsu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА, СУБОТИЦА