This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Упис 2019

ЗАШТО ОДАБРАТИ ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера је намењена за будуће студенте који желе да размене идеје и добију знања из области четири студијска програма: струковни васпитач деце предшколског узраста, струковни тренер, струковни нутрициониста дијететичар и струковна медицинска сестра.

Сви програм су:

 • АКРЕДИТОВАНИ
 • ВРЛО АКТУЕЛНИ НА ТРЖИШТУ РАДА
 • ПРУЖАЈУ БРОЈНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ

nivoiobrazovanja

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

(ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК)

 

Изјаве студената који се пријављују на конкурс за упис као припадници српске националне мањине из суседних земаља и или се уписују по програму афирмативних мера

 


  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

 1. Лична карта – на увид
 2. Извод из матичне књиге рођених - оригинал
 3. Диплома (завршене четворогодишње средње школе) – оверена фотокопија и оригинал на увид
 4. Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и оригинал на увид
 5. Лекарско уверење са мишљењем логопеда
 6. Доказ о уплати накнаде за проверу и полагање пријемног испита

Класификациони испит вреднује се на следећи начин:

 • Највише 30 бодова тест матерњег језика
 • Највише 30 бодова тест опште културе
 • Највише 40 бодова за успех остварен у средњој школи
 • Провера музичких, физичких и говорних способности.

СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ

 1. Лична карта – на увид
 2. Извод из матичне књиге рођених - оригинал
 3. Диплома (завршене трогодишње или четворогодишње средње школе) – оверена фотокопија и оригинал на увид
 4. Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и оригинал на увид
 5. Уверење о активном бављењу основним спортом у минималном трајању од две године
 6. Лекарско уверење
 7. Доказ о уплати накнаде за проверу и полагање пријемног испита

Класификациони испит на вреднује се на следећи начин:

 • Највише 20 бодова провера практичног и техничког знања из одређене спортске гране
 • Највише 20 бодова тест базичних моторичких способности
 • Највише 20 бодова тест из опште спортске културе из области спорта
 • Највише 40 бодова за успех остварен у средњој школи

СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР

 1. Лична карта – на увид
 2. Извод из матичне књиге рођених - оригинал
 3. Диплома (завршене четворогодишње средње школе) – оверена фотокопија и оригинал на увид
 4. Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и оригинал на увид
 5. Лекарско уверење
 6. Доказ о уплати накнаде за проверу и полагање пријемног испита

Класификациони испит вреднује се на следечи начин:

 • Највише 40 бодова тест из биологије
 • Највише 20 бодова тест из хемије
 • Највише 40 бодови за успех остварен у средњој школи

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 1. Лична карта – на увид
 2. Извод из матичне књиге рођених - оригинал
 3. Диплома (завршена четворогодишња средња школа) – оверена фотокопија и оригинал на увид
 4. Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и оригинал на увид
 5. Лекарско уверење
 6. Доказ о уплати накнаде за проверу и полагање пријемног испита

Класификациони испит вреднује се на следечи начин:

 • Највише 60 бодова тест из биологије
 • Највише 40 бодови за успех остварен у средњој школи


Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу успеха резултата из средње школе (највише 40 бодова) и резултата остварених на квалификационом испиту (највише 60 бодова).

 

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. Две фотографије  3,5  x  4,5 цм
 2. Индекс и ШВ -20 –добија се у школи
 3. Доказ о уплати за упис и прва рата школарине за самофинансирајуће студенте на студијском програму за образовање

            Студенти на студијском програму струковни васпитач похађају наставу на српском језику (предавања, вежбе, стручна пракса), а за мађарску групу настава се изводи делимично на мађарском језику из предмета: Матерњи језик са културом говора, Књижевност за децу, Методика развоја говора, Методика васпитно-образовног рада, Методика развоја почетних математичких појмова, Методика упознавања околине, Методика физичког васпитања, Методика музичког васпитања,  Дидактичка средства у вртићу, Радионица за игру, Ликовна радионица, Музичка радионица, Драмска радионица, Вокално-инструментална настава и Сценска уметност и луткарство.