This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

07.07.2020. 10:02 | УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Кандидати који су  стекли право на упис у Високу школу струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, на студијском програму: Струковни  васпитач предшколске деце, Тренер, Струковни нутрициониста дијететичар и Струковна медицинска сестра  прилажу следећу документацију:

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

  • два обрасца ШВ-20 (добијају у школи),
  • две фотографије за индекс формата 3,5 x 4,5 цм,
  • индекс (добијају у школи),
  • доказ о уплати трошкова уписа у износу од 4000,00 динара(за све студенте).

СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ПОРЕД НАВЕДЕНОГ, ДОСТАВЉАЈУ И ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ У ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД

  • 55 000,00 ДИНАРА ИЛИ 4 ЈЕДНАКЕ РАТЕ ОД ПО 13 750,00 ДИНАРА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ,
  • 75.000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД  ПО 9 375,00  ЗА ТРЕНЕРЕ,
  • 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11 875,00 ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ,
  • 95 000,00 ДИНАРА ИЛИ 8 ЈЕДНАКИХ РАТА ОД ПО 11 875,00 ЗА СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ.

(I рата плаћа се одмах при упису, а остале рате по уговору који потписује студент приликом уписа).

УПИС КАНДИДАТА  ВРШИЋЕ СЕ:

  • 08.07.2020. ГОДИНЕ ОД  8-13 ЧАСОВА ЗА СТРУКОВНЕ ВАСПИТАЧЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ТРЕНЕРЕ .
  • 09.07.2020. ГОДИНЕ ОД  8-13 ЧАСОВА  ЗА СТРУКОВНЕ НУТРИЦИОНИСТЕ ДИЈЕТЕТИЧАРЕ И СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ.

Накнада школарине и уписа врши се на текући рачун школе: 840-446666-88.

У Суботици, 06.07.2020. године.                              

Студентска служба

Прилози уз обавештење