This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Савет школе

Избори за чланове Савета из реда запослених у Школи одржани су 17.04.2019. године (Секретаријат) и 19.04.2019. године (Наставна организациона јединица). Решењем Владе АПВ бр.022-155/2019 од 13. марта 2019. године именовани су чланови Савета као представника оснивача (Службени лист АПВ бр. 14 од 13. марта 2019. године). Прва конститутивна седница Савета Школе одржана је дана 30. априла 2019. године. 

ЧЛАНОВИ САВЕТА ШКОЛЕ

Из реда запослених: 1) Др Веселин Бунчић, професор струковних студија 2) Илдико Ђокић, спец., предавач 3) Др Бранислав Филиповић, професор струковних студија 4) Др Светлана Стојков, професор струковних студија 5) Др Наташа Чампраг Сабо, професор струковних студија 6) Др Сања Шумоња, професор струковних студија 7) Др Светислав Рајшић, предавач 8) Ружа Марковић, службеник за јавне набавке

Представници оснивача: 1) Јудит Фелвинц, мастер економиста, из Суботице; 2) Александар Мирковић, дипломирани географ, из Суботице; 3) Бојана Пеић, мастер дефектолог, из Суботице; 4) Јелена Вујовић, дипломирани економиста, из Суботице; 5) Јованка Девић, мастер ЕЦПД, из Суботице; 6) Драган Вукасовић, доктор економских наука, из Суботице; 7) Ненад Козомара, дипломирани правник, из Суботице.

Представници студената: 1) Весна Венчељовски 2) Милица Анђелић

Председник Савета је Илдико Ђокић, спец., предавач. Заменик председника Савета је Ненад Козомора, дипл. правник. Председник Савета до 15.09.2020. године био је др Веселин Бунчић, професор струковних студија. Мандат чланова Савета Школе траје четири године, односно до 30.04.2023. године, осим представника студената чији мандат траје две године, односно до 30.04.2021. године. 


ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА САВЕТА ШКОЛЕ