This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

деце предшколског узраста

Студенти се оспособљавају за васпитно-образовни рад са децом узраста од 1-7 година


 

Где може да ради?

 • У предшколској установи (јаслице и старија група 3-7 година),
 • Припремном предшколском програму,
 • Социјалним институцијама (Дом за незбринуту децу, Дом за децу ометену у развоју, Дечије село, Колективни и избеглички центри) итд.

 

 

Које послове може да обавља?

 • Васпитач у предшколском образовању
 • Васпитач у социјалним институцијама
 • Дечији аниматор у трговачким центрима
 • Дечији аниматор у туристичким центрима
 • Дечији аниматор у забавним центрима (водени паркови, зоолошки вртови и сл.)
 • Дадиља
 • Лични пратилац деце са посебним потребама
 • Организатори дечијих рођендана и забава итд.

Васпитач може бити приватни предузетник

 • Приватни вртићи
 • Играонице за децу
 • Рођендаонице
 • Продавнице играчака за децу
 • Издавачка кућа за децу
 • Дечија књижара
 • Продавница дидактичких средстава за васпитно-образовни рад са децом
 • Центар за чување деце итд.

Школовање је могуће о трошку државе и у форми  самофинансирања.

Више информација на www.vsovsu.rs


  KЊИГА ПРЕДМЕТА ЗА СМЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

 

ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШифраНазив предметаСеместарТипСтатусБрој часова недељно (П+В)ЕСПБНаставници 2021/22
СВПМЈЕ1103 Српски језик са културом говора 1 СТ Обавезан 4 (2+2) 5 Др сци. Војо Ковачевић
СВПМЈЕ1103 Мађарски језик са културом говора (Magyar nyelv és beszédkultúra - magyar tannyelven) 1 СТ Обавезан 4 (2+2) 5 Др сци. Емеше Мате
СВПОПЕ1101 Општа педагогија 1 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др Власта Липовац
Mср Дијана Крстић
СВПОПС1104 Општа психологија 1 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Јасмина Кнежевић
Др сци. Јелена Блануша
СВПСЈЕ1102 Енглески језик 1 1 СТ Обавезан 4 (2+2) 5 Др сци. Бранко Медић
СВПСЈЕ1102 Немачки језик 1 1 АО Обавезан 4 (2+2) 5 Марија Милеуснић
СВПСОЦ1211 Социологија 1 АО Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Бранислав Филиповић
СВПСПР1106 Стручно-педагошка пракса 1 1 СА Обавезан 40 3 Илдико Ђокић спец.
СВПАМО1218 Алтернативни модели васпитног-образовног рада 1 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Споменка Будић
Mср Дијана Крстић
СВПДСВ1218 Дидактичка средства у вртићу 1 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Славољуб Хилченко
Илдико Ђокић спец.
СВПЛРА1108 Ликовна радионица 1 СТ Изборни 3 (2+1) 3 МА Нора Љубановић Еветовић
СВППВП1110 Партнерство вртића,породице и школе 1 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Власта Липовац
Mср Дијана Крстић
СВППИТ1215 Информационе технологије у васпитању и образовању 2 АО Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Славољуб Хилченко
СВПРПС1213 Развојна психологија 2 СА Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Јасмина Кнежевић
Др сци. Јелена Блануша
СВПСЈЕ1212 Енглески језик 2 2 СА Обавезан 4 (2+2) 5 Др сци. Бранко Медић
СВПСЈЕ1212 Немачки језик 2 2 АО Обавезан 4 (2+2) 5 Марија Милеуснић
СВПСДЕ1217 Социологија детињства 2 АО Обавезан 3 (2+1) 3 Др сци. Бранислав Филиповић
СВПСПР1215 Стручно-педагошка пракса 2 2 СА Обавезан 40 3 Илдико Ђокић спец.
СВПФВА1105 Физичко васпитање 2 СА Обавезан 1 (0+1) 3 Др сци. Веселин Бунчић
Ненад Јерковић спец.
СВПДРА1109 Драмска радионица 2 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Емеше Мате
СВПЗВБ1107 Телесни развој и здравствено васпитање 2 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. мед. Светлана Стојков
Жељка Попов
СВПМКК1219 Медијска култура 2 АО Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Бранислав Филиповић
СВПМПИ1214 Методологија педагошког истраживања 2 АО Изборни 3 (2+1) 4 Др сци. Сања Николић
СВЈКЊД2321 Књижевност за децу 3 СА Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Војо Ковачевић
СВПВОР2321 Методика васпитно-образовног рада 3 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Споменка Будић
Илдико Ђокић спец.
СВПКЊД2321 Књижевност за децу (GYERMEKIRODALOM – magyar tannyelven) 3 СТ Обавезан 3 (2+1) 3 Др сци. Емеше Мате
СВПМЕХ2324 Ментална хигијена 3 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Јасмина Кнежевић
Др сци. Јелена Блануша
СВПППЕ2320 Предшколска педагогија 3 АО Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Споменка Будић
Mср Дијана Крстић
СВПСПП2325 Стручно-педагошка пракса 3 3 СА Обавезан 40 3
СВПМУР2331 Музичка радионица 3 СТ Изборни 2 (0+2) 3 МА Јасна Јовићевић
СВППСЕ2326 Психологија емоција 3 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Јасмина Кнежевић
Др сци. Јелена Блануша
СВПСЦУ2329 Сценска уметност и луткарство 3 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Емеше Мате
СВПВИН2325 Вокално-инструменталнa настава 4 СТ Обавезан 2 (1+1) 3 МА Јасна Јовићевић
СВПМРГ2431 Методика развоја говора 1 4 СА Обавезан 3 (2+1) 5 Др сци. Војо Ковачевић
Др сци. Емеше Мате
СВПМРМ2435 Методика развоја почетних математичких појмова 1 4 СТ Обавезан 3 (2+1) 5 Др сци. Славољуб Хилченко
Илдико Ђокић спец.
СВППЕС2430 Педагошка психологија 4 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Јасмина Кнежевић
Др сци. Јелена Блануша
СВППОР2429 Породична педагогија 4 СТ Обавезан 3 (2+1) 4 Др Власта Липовац
Mср Дијана Крстић
СВПСПП2434 Стручно-педагошка пракса 4 4 СА Обавезан 80 5
СВПИПЕ2438 Инклузивна педагогија 4 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Власта Липовац
СВПКПР2433 Корективни педагошки рад 4 СА Изборни 3 (2+1) 3 Др Власта Липовац
Др сци. Сања Николић
СВПРАН2436 Методика неге и васпитања деце раног узраста 4 СА Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Споменка Будић
Mср Дијана Крстић
СВПРЗИ2437 Радионица за игру 4 СА Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Емеше Мате
СВПМЛВ3545 Методика ликовног васпитања 1 5 СА Обавезан 3 (2+1) 4 МА Нора Љубановић Еветовић
СВПММВ3546 Методика музичког васпитања 1 5 СА Обавезан 3 (2+1) 4 МА Јасна Јовићевић
СВПММП3539 Методика развоја почетних математичких појмова 2 5 СА Обавезан 3 (0+3) 4 Др сци. Славољуб Хилченко
Илдико Ђокић спец.
СВПМРГ3538 Методика развоја говора 2 5 СА Обавезан 3 (0+3) 4
СВПМУК3544 Методика упознавања околине 1 5 СА Обавезан 3 (2+1) 4 Мр Милорад Станић
СВПМФВ3547 Методика физичког васпитања 1 5 СА Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Веселин Бунчић
СВПСПП3544 Стручно-педагошка пракса 5 5 СА Обавезан 80 4 Илдико Ђокић спец.
СВПДОР3549 Дијагностика у васпитно-образовном раду 5 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Споменка Будић
Mср Дијана Крстић
СВПППП3547 Припремни предшколски програм 5 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др Власта Липовац
Mср Дијана Крстић
СВППРУ3650 Програм раног учења 1 5 СА Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Споменка Будић
Др сци. Јелена Блануша
СВПЗАР3656 Завршни рад 6 СА Обавезан - 4
СВПМЛВ3650 Методика ликовног васпитања 2 6 СА Обавезан 3 (0+3) 4 МА Нора Љубановић Еветовић
СВПММВ3651 Методика музичког васпитања 2 6 СА Обавезан 3 (0+3) 4 МА Јасна Јовићевић
СВПМУК3648 Методика упознавања околине 2 6 СА Обавезан 3 (0+3) 4 Мр Милорад Станић
СВПМФВ3649 Методика физичког васпитања 2 6 СА Обавезан 3 (0+3) 4 Др сци. Зоран Милић
СВПРАН2436 Стручно-педагошка пракса 6 6 СА Обавезан 120 4
СВПБОЛ3653 Рад са децом на болничком лечењу 6 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Јасмина Кнежевић
Др сци. Јелена Блануша
СВПДАР3654 Рад са даровитом децом 6 СА Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Споменка Будић
Mср Дијана Крстић
СВППРУ3659 Програм раног учења 2 6 СТ Изборни 3 (2+1) 3 Др сци. Споменка Будић
Др сци. Јелена Блануша