This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Студенти се оспособљавају за самосталан рад у оквиру здравствене неге на свим нивоима здравствене заштите становништва

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА (2022)

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


 

Где може да ради?

 • У диспанзерима, домовима здравља, кућној нези, патронажној служби, саветовалиштима, превентивним центрима, приватном здравственом сектору
 • У општим и специјалним болницама, рехабилитационим центрима, у клиничким центрима, заводима и институтима
 • У домовима за старе и геронтолошким центрима
 • У домовима и школама за децу са посебним потребама
 • У предшколском, основном и средњем образовању

Које послове може да обавља?

 • Струковна медицинска сестра је оспособљена за рад у оквиру здравствене неге и припреме за дијагностичке поступке у општој медицини и свим специјалистичким дисциплинама
 • Струковна медицинска сестра је оспособљена за самосталан здравствено-васпитни рад и превентивну здравствену негу са корисницима здравствене заштите, са здравом популацијом и оболелима.
 • У свом раду струковна медицинска сестра спроводи психолошку потпору пацијента и породице, посебно код тешких болесника.

Струковна медицинска сестра може да буде приватни предузетник

 • Дом за стара и одрасла лица
 • Предузеће за превоз пацијената, инвалида и тешко покретних особа
 • Амбуланта за здравствену негу

Школовање је могуће о трошку државе и у форми самофинансирања.

Студијски програм је компатибилан са програмима одговарајућих школа у иностранству, чиме се стиче могућност признавања дипломе и ван наше земље.

Више информација на www.vsovsu.rs


ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА (2015)

ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (2022)

 

ШифраНазив предметаСеместарТипСтатусБрој часова недељно (П+В)ЕСПБНаставници 2021/22
смс1101 Функционална анатомија 1 СС Обавезан 5 (3+2) 7 Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
др мед. Јован Јаворац
смс1102 Енглески језик 1 1 АО Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Бранко Медић
смс1103 Биологија 1 СС Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Наташа Чампраг Сабо
смс1104 Хумана генетика 1 СС Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Наташа Чампраг Сабо
смс1211 Медицинска етика 1 СС Обавезан 3 (2+1) 6 Др сци. Бранислав Филиповић
Mср Дијана Крстић
смс1212 Медијска култура 1 АО Изборни 4 (2+2) 6 Др сци. Бранислав Филиповић
Стручна пракса 1 2 СА Обавезан 16 (0+16) 2 Др сци. мед. Сања Шумоња
Др сци. мед. Хајналка Пожар
Летња пракса 1 2 СА Обавезан 40 (0+40) 2 Др сци. мед. Сања Шумоња
Др сци. мед. Хајналка Пожар
смс1105 Хигијена са епидемиологијом 2 СС Обавезан 3 (2+1) 5 Др сци. мед. Сања Шумоња
Мср Валентин Пушкаш
смс1208 Физиологија 2 СС Обавезан 5 (3+2) 7 Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
др мед. Јован Јаворац
смс1209 Енглески језик 2 2 АО Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. Бранко Медић
смс1210 Здравствена нега 2 СА Обавезан 6 (2+4) 6 Др сци. мед. Сања Шумоња
Др сци. мед. Хајналка Пожар
Мср Валентин Пушкаш
смс1106 Телесни развој и здравствено васпитање 2 СС Изборни 4 (2+2) 6 Др сци. мед. Светлана Стојков
Жељка Попов
смс1107 Педагогија 2 АО Изборни 4 (2+2) 6 Др Власта Липовац
Mср Дијана Крстић
смс1213 Геријатрија са негом 2 СА Изборни 4 (2+2) 6 др мед. Александар Еветовић, спец.
Мср Валентин Пушкаш
Стручна пракса 2 3 СА Обавезан 16 (0+16) 5 Др сци. мед. Сања Шумоња
Др сци. мед. Хајналка Пожар
смс2315 Интерна медицина са инфектологијом 3 СА Обавезан 5 (3+2) 7 Др сци. мед. Хајналка Пожар
др мед. Анкица Рикић, спец.
смс2316 Здравствена нега у неурологији 3 СА Обавезан 3 (2+1) 5 др мед. Александар Еветовић, спец.
Мср Валентин Пушкаш
Др сци. мед. Дејан Живановић, спец.
смс2317 Спортска медицина 3 СС Обавезан 4 (2+2) 4 др мед. Александар Еветовић, спец.
Мср Данило Јовичић
смс2423 Вештина комуникације са пацијентом 3 СТ Обавезан 3 (1+2) 4 Др сци. Јасмина Кнежевић
Mср Дијана Крстић
смс2424 Гинекологија и акушерство 3 СА Обавезан 4 (2+2) 6 Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
Др сци. мед. Дејан Живановић, спец.
смс2319 Немачки језик 1 3 АО Изборни 4 (2+2) 6 Марија Милеуснић
Летња пракса 2 4 СА Обавезан 40 (0+40) 5 Др сци. мед. Сања Шумоња
Др сци. мед. Хајналка Пожар
смс2314 Медицинска рехабилитација 4 СА Обавезан 3 (2+1) 4 Др сци. мед. Сања Шумоња
Мср Данило Јовичић
смс2318 Радиологија са лабораторијском дијагностиком 4 СА Обавезан 3 (2+1) 4 др мед. Анкица Рикић, спец.
смс2421 Педијатрија са негом 4 СА Обавезан 5 (3+2) 7 Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
Др сци. мед. Дејан Живановић, спец.
Мср Валентин Пушкаш
смс2422 Здравствена нега у психијатрији 4 СА Обавезан 3 (2+1) 5 Др сци. мед. Јадранка Ђурановић Миличић
Др сци. мед. Дејан Живановић, спец.
смс2320 Корак до здравља 4 СТ Изборни 4 (2+2) 6 Др сци. мед. Светлана Стојков
Мср Данило Јовичић
смс2425 Немачки језик 2 4 АО Изборни 4 (2+2) 6 Марија Милеуснић
смс2426 Ментална хигијена 4 СТ Изборни 4 (2+2) 6 Др сци. Јасмина Кнежевић
Др сци. Јелена Блануша
Стручна пракса 3 5 СА Обавезан 16 (0+16) 5 Др сци. мед. Сања Шумоња
Др сци. мед. Хајналка Пожар
смс3527 Хирургија са ортопедијом 5 СА Обавезан 6 (3+3) 8 др мед. Бојан Баги, спец.
Мср Валентин Пушкаш
смс3528 Дијететика 1 5 СА Обавезан 4 (2+2) 5 Др сци. мед. Хајналка Пожар
Мср Валентин Пушкаш
смс3529 Методологија истраживања 5 СТ Обавезан 4 (2+2) 6 Др сци. мед. Сања Шумоња
Мср Данило Јовичић
смс3530 Кинезитерапија и корективна гимнастика 5 СА Обавезан 4 (2+2) 5 Др сци. Зоран Милић
Мср Данило Јовичић
смс3531 Рад са децом на болничком лечењу 5 СА Изборни 4 (2+2) 6 Др сци. Јасмина Кнежевић
Др сци. Јелена Блануша
смс3532 Гојазност и болести преобилне исхране 5 СТ Изборни 4 (2+2) 6 Др сци. мед. Светлана Стојков
Др сци. мед. Дејан Живановић, спец.
Летња пракса 3 6 СА Обавезан 40 (0+40) 5 Др сци. мед. Сања Шумоња
Др сци. мед. Хајналка Пожар
Завршни рад 6 СА Обавезан - 5
смс3535 Ургентна медицинска стања 6 СА Обавезан 6 (3+3) 5 Др сци. мед. Хајналка Пожар
др мед. Бојан Баги, спец.
смс3633 Информатика и рачунарство 6 СТ Обавезан 5 (2+3) 4 Др сци. Славољуб Хилченко
смс3634 Дијететика 2 6 СА Обавезан 4 (2+2) 5 Др сци. мед. Хајналка Пожар
Мср Валентин Пушкаш
смс3636 Екологија 6 СТ Изборни 4 (2+2) 6 Др сци. Наташа Чампраг Сабо
смс3637 Менаџмент 6 СТ Изборни 4 (2+2) 6 Др сци. Мирослав Чавлин